2020-legszebb-menyasszony

Adatvédelem

Szolgáltató figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (”Infotv.”), az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el. Szolgáltató az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül.

Szolgáltató ezúton tájékoztatja Felhasználót, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Adatkezelő adatai: Esküvő Okosan Korlátolt Felelősségű Társaság (Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-292712, székhely: 1016 Budapest, Mihály utca 16/a. ép. fsz. 1., adószám: 25853795-2-41).

Adatkezelő ügyfélszolgálat elérhetőségei:

E-mailen:  adatkezelo@eskuvookosan.hu

Levélcím: 1016 Budapest, Mihály utca 16/a. ép. fsz. 1.

Szolgáltató kizárólag a fent megjelölt e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

 

A kezelt adatok

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül Szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Weboldal fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint Szolgáltató hivatalos értesítéseiről. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább e-mail cím, a regisztrációhoz és a versenyben való részvételhez a következő adatok szükségesek:

  • Név
  • Email cím
  • Telefonszám
  • Esküvő dátuma
  • Saját magát ábrázoló fotó
  • Bemutatkozó szöveg

 

Szabadon választható, hogy a regisztráló megadja-e a következő adatokat:

  • Instagram profil
  • Facebook profil

 

Az adatkezelés célja

A Felhasználó a Szolgáltató által nyilvántartott adatok, a Szolgáltató által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató, vagy a Felhasználó és a Partnerek között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, hírlevél küldése, illetve a Felhasználóval való kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg Szolgáltató számára.

 

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott adatokat Szolgáltató addig őrzi, amíg azok törlését Felhasználó nem kéri. A látogatottsági statisztikákat Szolgáltató 1 (egy) év után csupán legyűjtve, szűrés nélkül tárolja.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokhoz Szolgáltató minden munkatársa, valamint az adatkezeléssel megbízottja hozzáférhet a Felhasználókal történő kapcsolattartás érdekében.

 

A Felhasználó jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése

Felhasználó bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni, vagy saját felhasználói felületén módosítani azokat. Amennyiben ehhez segítséget kér, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül nyújt ehhez segítséget. Felhasználó bármikor kérheti adatai törlését, vagy zárolását. Szolgáltató az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Felhasználót értesíti.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Szolgáltató és Felhasználó arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

 

Vonatkozó jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

– a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

Anonim látogató-azonosítók (cookie, süti)

Az Európai Uniós törvények értelmében Szolgáltató felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. “cookie”-kat, “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az igénybe vétel során. Az névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

A sütit a látogatóképes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Legyél te is partnerünk: https://eskuvookosan.hu/hirdess-nalunk/ oldalon a szépségversenyre vonatkozó rész (oldal elejétől ennek a mondatnak a végégig: “Örömmel várjuk emailes megkeresésedet a hello@eskuvookosan.hu email címen.”

 

Kapcsolat:

A 2019 Legszebb Menyasszonya szépségverseny szervezője az Esküvő Okosan kft. Ha kapcsolatba szeretnél lépni velünk, kérjük, írj emailt a hello@eskuvookosan.hu címre.

Cégnév: Esküvő Okosan Kft.
Címünk: 1016 Budapest, Mihály utca 16. a. ép. fszt. 1.
Email: hello@eskuvookosan.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-292712
Adószám: 25853795-2-41
Számlavezető bank neve: Gránit Bank
Bankszámla száma: 12100011-10297450
Tárhelyszolgáltató neve: kuti.hu (Computek Kft.)