2020-legszebb-menyasszony

Versenyszabályzat

A 2020 Legszebb Menyasszonya Szépségverseny Szabályzata

 

A szépségverseny – későbbiekben „verseny” – célja és lényege

A verseny célja az eskuvookosan.hu és a legszebbmenyasszony.hu weboldalon elérhető szolgáltatások és termékek népszerűsítése, a weboldalak ismertségének bővítése. A versenyben azok a 18 év feletti természetes személyek vesznek részt, akik lájkolják és fotóval kommentálják a versenyre felhívó Facebook bejegyzéstés egyben megfelelnek a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek.

Azelőválogatóban való való részvételt a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a versenyben résztvevő (a továbbiakban: résztvevő) részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. A középdöntőbe jutott menyasszonyok és egy kísérőjük számára a középdöntőben való részvétel díja összesen bruttó 9.900 Ft. A döntőben való részvételt és a nyereményekben való részesülést Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához.

A versenyben résztvevő természetes személyek a jelen Szabályzatban található szavazáson vesznek részt.

Mindezek alapján a verseny nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

A verseny időtartama: 2019. 10.06. napjától – 2020-as döntő napja (pontos időpont-bejelentés a későbbiekben.)

A  verseny  szervezője:  Esküvő Okosan Kft.  (székhely:  1016  Budapest,  Mihály utca 16. A. ép. fsz. 1., Cg.:  01-09-292712), a továbbiakban: Szervező. Információ a versenyről az alábbi elérhetőségeken kérhető: hello@eskuvookosan.hu

 

1. NEVEZÉS, ELŐVÁLOGATÓ

A nevezést a facebook.com/eskuvookosan Facebook oldalunkon hirdetjük meg. A versenyfelhívó poszt alá várjuk kommentben az egész alakos és arcközeli fotókat és az esküvő dátumát. Minden, jelen szabályzatban feltűntetett egyéb feltételeknek megfelelő természetes személy nevezhet a versenyre.

 

2. KÖZÉPDÖNTŐ

A nevezők közül Szervező kiválasztja azokat a menyasszonyokat, akik továbbjutnak a középdöntőbe. A továbbjutók névsorát a Facebookon hozzuk nyilvánosságra. A továbbjutók létszáma a nevezők számától fuggően 100-150 menyasszony.

A középdöntős menyasszonyok feltöltik fotójukat és rovid bemutatkozó szövegüket a szavazófalra, melyet a középdöntőt követően teszünk nyilvánossá.

A középdöntőbe jutott menyasszonyok részt vehetnek a 2019. November 9-én megrendezésre kerülő élményprogramokkal egybekötött középdöntő-eseményen és Wedding Chiq Show-n. A részvétel díja bruttó 9.900 Ft a középdöntőbe jutott menyasszony és egy kísérő számára, mely összeg Szervező által kiállított számla ellenében átutalással kiegyenlítendő.

Az egésznapos program helyszíne: KILROY WAS HERE – 8073 Csákberény, Rákóczi út 25.(Szervező a középdöntő helyszínének változtatási jogát fenntartja.)

A középdöntőn kerül kiválasztásra az a 10 menyasszony, aki meghívást kap a döntőbe. A középdöntőn nem megjelenő menyasszonyok elvesztik a jogot a döntőbe való jutásra.

 

3. SZAVAZÓFAL

A középdöntőt követően nyitjuk meg a lehetőséget a nyilvános közönségszavazásra.A legtöbb szavazatot elérő menyasszony lesz a közönségdíjas, így 11. résztvevőként bejut az országos döntőbe.

 

4. ORSZÁGOS DÖNTŐ

Ide a középdöntőből továbbjutó 10 menyasszony és a közönségszavazás nyertes menyasszonya kap meghívást. A döntőn a zsűri döntése alapján megválasztjuk 2020 Legszebb Menyasszonyát.

Döntő: Forgách Kastély, 2020 január (A pontos időpontot a későbbiekben hozzuk nyilvánosságra.)

 

A versenyben való részvétel feltételei:  

A versenyben történő részvételhez a résztvevőnek18 évet betöltött személynek kell lennie, esküvője kitűzött dátuma 2020.05.31. és 2021.12.31. között kell, legyen, személyes Facebook profillal szükséges rendelkeznie,a versenyre felhívó Facebook bejegyzésben egy saját magát jól láthatóan ábrázoló fotót kell feltöltenie, esküvője dátumát kommentben megadnia és a bejegyzést lájkolnia. 

A résztvevő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Esküvő Okosan Kft. a verseny során, amennyiben nyereményhez jut, az általa Facebook profilján nyilvánosan elérhető adatokat a nyeremény felajánlójának, illetve a verseny lebonyolítása során szükség szerint egyéb harmadik személynek továbbítsa. 

A versenyből ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, a verseny szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A versenyből ki vannak zárva továbbá a verseny nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői s a verseny megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. 

A résztvevők a versenyben kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt. Amennyiben a résztvevő nem a saját adataival vesz részt a versenyben, a versennyel kapcsolatos, profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.  Ebben az esetben a Szervező jogosult a más adatait, vagy valótlan adatokat megadó résztvevő kizárására. 

A verseny nyertesének azt a résztvevőt tekinti a Szervező, aki az előírt részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelel, személyesen részt vett aközépdöntőn, és a zsűri beszavazta az országos döntőbe, ahol az országos zsűri előtt nyertesnek nyilváníttatott. 

A verseny lezárulásakor a nyertes a későbbiekben a legszebbmenyasszony.hu weboldalon nyilvánosságra hozandó nyereményekben részesül. 

Az Esküvő Okosan Kft. nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Az Esküvő Okosan Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyertesnek adja át.

A résztvevő beleegyezik abba, hogy az Esküvő Okosan Kft. weboldalán és Facebook, valamint Instagram oldalán nyilvánosan ismertesse a továbbjutók és győztes nevét.

A résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják, amennyiben arra szükség van.

A Szervező által a verseny honlapján és egyéb tájékoztatóin közzétett, a nyereményeket ábrázoló képek illusztrációk. A nyereményeknek a Szervező nem forgalmazója, a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági jogokat a résztvevő nem a Szervezővel szemben gyakorolhatja. A Szervező a nyeremények használatára, a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó dokumentumokat a résztvevőnek átadja.

A Szervező az egyes fordulókban továbbjutókat, nyerteseket a döntést követő 3 napon belül értesíti a következő forduló részleteiről, illetve a nyeremény beváltásának módjáról.  A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget. Amennyiben a résztvevő hibás, valótlan adatot ad meg, vagy az értesítőt a résztvevő érdekkörében felmerülő okból nem kapja meg, ezért értesítés sikertelen, az értesítő elküldését követő 30 napon belül a Szervező kötelezettsége a nyeremény átadására megszűnik.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyeremények felhasználásáról döntsön. A felhasználó nem köteles az át nem vett nyereményekre újabb nyertest megjelölni. A nyeremények pénzre át nem válthatóak.

A versenyben való részvétel feltétele, hogy a résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatot. A résztvevő a versenyfelhívásra a Facebookon történő fotófeltöltéssel elfogadja a jelen versenyszabályzatot, annak rendelkezéseit és az abban foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a résztvevőt nem terheli.

 

Adatkezelés

A résztvevők adatait a Szervező kezeli. Amennyiben a résztvevő a versenyben részt vesz, és elfogadja a jelen Szabályzatot, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

Az adatkezelés jogalapja a résztvevők önkéntesen megadott hozzájárulása. A résztvevők a versenyben való regisztráció során elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez.  Jelen Szabályzat a résztvevők tájékoztatásának minősül.

A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik.  Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  döntéseket  a Szervező hozza meg. Az adatkezelés célja az érintett résztvevők azonosítása, valamint a velük való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően résztvevők részére hírlevelek és reklámok küldése, az alábbiakban meghatározottak szerint.

A Szervező jogosult arra, hogy a résztvevő a Facebookon nyilvánosan megadott elérhetőségeit (e-mail címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy részére a Szervezővel, a Szervező tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.  A feliratkozással a résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja.  A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik. A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a résztvevők ilyen célú megkeresésére.

A Szervező a résztvevők és nyertes nevét, az adott verseny adatait, a nevezéskor megadott fotókat és szöveges anyagokat valamint a nyereményre vonatkozó adatokat jogosult közzétenni az ajánlataiban, honlapjain, Facebook oldalán, Instagram oldalán, egyéb promóciós anyagain. A résztvevők hozzájárulnak a döntő eseményen való képi- és videófelvételek készítéséhez, azok online, print és televíziós megjelenéséhez. A közzétételhez a résztvevő a versenyben való részvétellel és a nyeremény elfogadásával hozzájárul.

A Szervező a megadott adatokat törli, ha:

–  azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

–  az érintett résztvevő azt kéri;

–  az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

–  az adatkezelés célja megszűnt;

–  azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

Az érintett résztvevő kérheti személyes adatai törlését. Az érintett résztvevő erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly ódon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

A résztvevőnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett résztvevő joga, hogy egyes adatait, vagy teljes feliratkozását/regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett résztvevő tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási számát annak kézhezvételét követően Szervező a jelen Szabályzatban közzéteszi.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Szervező jogosult kizárni annak a résztvevőnek a pályázatát, aki a verseny szellemiségével ellentétes módon, tisztességtelen eszközökkel vesz részt, így különösen kizárhatók azok a résztvevők, akik megsértik a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

A Szervező a verseny részvételi feltételei változtatásának jogát fenntartja.

A résztvevő csak saját felelősségére vehet részt a versenyben. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevőt ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a résztvevő nem a kellő körültekintéssel járt el.  A résztvevő köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti.  Ezen belül a résztvevő köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.  Valamennyi résztvevő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

Az Esküvő Okosan Kft. kizárja a felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a versenyben való részvétel során, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a verseny időtartama alatt az Esküvő Okosan Kft. honlapjai (legszebbmenyasszony.hu és eskuvookosan.hu) vagy Facebook oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

Az Esküvő Okosan Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a verseny feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a versenyfelhívással azonos módon megtenni.

A résztvevők elfogadják, hogy a versenyben való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezőnek okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók.

 

Budapest, 2019. szeptember23.

Esküvő Okosan Kft.
Szervező